TSARES

The Student Association of Russian and Eurasian Studies (TSARES) är en studentförening på Institutet för Rysslands och Eurasienstudier vid Uppsala universitet. Vi är en ny förening som för närvarande består av masterstudenter vid institutet. Vår målsättning är att främja förståelsen av regionen genom formella akademiska programpunkter, informella sammankomster samt konferenser med studentdeltagande. TSARES vänder sig till studenter från alla bakgrunder och discipliner som studerar vid Uppsala universitet. Vi vill erbjuda utrymme för så väl utforskande som diskussion av en av världens minst förstådda regioner. TSARES är en plattform för studenter att engagera sig Ryssland och Eurasien genom öppen dialog. Vi uppmuntrar våra medlemmar till aktivt deltagande och hoppas bidra till personlig och yrkesmässig utveckling. Våra medlemmar har en varierande bakgrund och vi välkomnar studenter från alla fakulteter; humaniora, konst, samhällsvetenskap och naturvetenskap. Studentföreningen är engelskspråkig.

Du hittar oss på Facebook.

Vi finns även på info.tsares@ires.uu.se

Senast uppdaterad: 2023-09-14