Programmets upplägg

Första året

Termin 1
Termin ett består av en obligatorisk metodkurs om 5 hp som introducerar ämnet Rysslands- och Eurasienstudier, en obligatorisk ämneskurs om Rysslands och Sovjetunionens historia, kultur och samhälle 10 hp, där grundläggande teoretiska och tematiska perspektiv förmedlas, samt en obligatorisk kurs i rysla om 15 hp på antingen nybörjar-, medel- eller avancerad nivå beroende på förkunskaper. Observera att kursen i ryska läses parallellt med ämneskurserna. 

Termin 2
Termin två läser du en obligatorisk kurs om forskningsmetoder om 7,5 hp. Du läser även två två obligatoriska ämneskurser om respektive 7,5 hp. Den ena fokuserar på ekonomisk, rättslig och samhällelig utveckling, medan den andra inriktar sig på internationella relationer. Kurserna är tematiska specialiseringar som utifrån en teoretisk grund problematiserar centrala frågeställningar kring utvecklingen i området. Du läser även en fortsättningskurs i Metod. Under terminen läser du också en obligatorisk kurs i ryska om 7,5 hp på antingen nybörjar-, medel- eller avancerad nivå.

Andra året

Termin 3
Termin tre ägnas åt examensarbetet på 30 hp.

Termin 4 
Fjärde och sista terminen erbjuder programmet möjlighet att göra praktik i Sverige eller utomlands om 30 hp, eller ägna sig åt språkstudier utomlands om 30 hp, alternativt läsa ett par fördjupningskurser inom något av ämnesområdena från termin ett och två på 15 hp var. Du har också möjlighet att läsa en kurs eller flera kurser från något annat masterprogram.

Kurser inom programmet

Obligatoriska kurser

Inledningskurs i metod och vetenskap i Rysslands- och Eurasienstudier, 5 hp
Kursansvarig: Vladislava Vladimirova

Rysslands- och Sovjetunionens historia, kultur och samhälle, 10 hp
Kursansvarig: Matthew Kott

Postsovjetisk transformation. Ekonomisk, rättslig och social utveckling i Ryssland, 7,5 hp
Kursansvarig: Ann-Mari Sätre och Caroline Hill

Rysslands roll i världspolitiken, 7,5 hp
Kursansvarig: Claes Levinsson och Alexandra Brankova

Forskningsmetoder i Rysslands- och Eurasienstudier 7,5 hp
Kursansvarig: Elias Götz och Alexandra Brankova

Masteruppsats, 30 hp
Kursansvarig: Claes Levinsson och Caroline Hill

Samhällsvetenskapliga perspektiv 1, 15 hp
Kursansvarig: Anastassia Obydenkova

Samhällsvetenskapliga perspektiv 2, 7,5 hp
Kursansvarig: Anastassia Obydenkova

Ryska för Rysslandsexperter 1, 15 hp
Kursansvarig: Hans Andersson och Alexander Pereswetoff-Morath

Ryska för Rysslandsexperter 2, 7,5 hp
Kursansvarig: Hans Andersson och Alexander Pereswetoff-Morath

Valbara kurser

Praktik, 30 hp
Kursansvarig: Jevgenija Gehsbarga

Språkstudier utomlands (ryska), 30 hp
Kursansvarig: Jevgenija Gehsbarga

Rättvisa i det postsovjetiska Eurasien: multikulturalism, kön och miljöstyrning, 15 hp
Kursansvarig: Vladislava Vladimirova

Transformation i det postsovjetiska området: politik, ekonomi och identitet, 15 hp
Kursansvarig:

Från postsovjetisk till postfaktisk sanning. Österopeiska mediesystem, 15 hp
Kursansvarig: Kateryna Boyko

Nationalismens problematik. Samtida och historiska perspektiv i Ryssland och Eurasien, 15 hp
Kursansvarig: Mark Bassin och Alexandra Brankova

Senast uppdaterad: 2021-12-21