IRES filmklubb

Filmklubben bjuder på en resa genom den sovjetiska och post-sovjetiska världen. Tillsammans utforskar vi historia, kultur, politik, samhälle och språk genom att titta på en varierande uppsättning sovjetiska och post-sovjetiska filmer. Under den första terminen (innan jul), tittar vi på den så gott som ojämförliga omvandlingen, tragedin och triumfen under perioden från det ryska imperiets kollaps till Stalins död (1917-1953). Dessa filmer, som alla utspelar sig under kritiska tidpunkter i den sovjetiska historien, medger ett utforskande av livet i Sovjetunionen, samhället, vardagslivet och kulturen. Varje seminarium börjar med en övergripande introduktion till filmen, dess bakgrund och tematiska innehåll. Efter varje film blir det frågor att diskutera. Kom kamrat, glöm dina småborgerliga bekymmer, vidga dina vyer och gå upp i den sovjetiska världen! 

Under termin två (efter jul) börjar vi med de sista åren av stagnation under Brezjnev och tar oss fram till slutet av Jeltsins tid vid makten. Här är fokus på det sentida sovjetiska samhället, det smärtsamma och ibland frigörande förändringarna i samband med perestrojka, kollapsen av SSSR och det så kallade vilda nittiotalet. Varje film belyser olika sociala och kulturella aspekter av respektive historisk period.

Varje seminarium börjar med en generell introduktion av filmen, dess bakgrund och tematiska innehåll. Efter varje film ställs frågor att diskutera. Filmvisningen sker i IRES bibliotek på torsdagar kl 18. IRES bjuder på ost och kex, och te och kaffe.