Frågor och svar

Vilka datum gäller för terminen och har vi jullov?
Läsåret är fördelat på två terminer om 20 veckor vardera. Det finns inget formellt uppehåll mellan terminerna och inget formellt jullov. Termin 1 sträcker sig från slutet av augusti till mitten av januari. Termin 2 startar i mitten av januari och sträcker sig till början av juni. Föreläsningarna tar ofta slut flera dagar innan jul, men det händer ofta att tentor och inlämningsuppgifter ska lämnas in i början av januari.

Hur många lektionstimmar kommer jag att ha i veckan? 
Antalet lektionstimmar beror på kursen, men du kan räkna med att tillbringa upp till 10 timmar i veckan per kurs i föreläsningssalen. Stor vikt läggs vid självstudier.

Hur stora är klasserna?  
Uppemot 30 studenter antas till programmet. Under språkstudierna indelas klassen i tre grupper beroende på studenternas förkunskaper.

Vad finns det för karriäralternativ?
Varje år anordnas karriärdagar där du kan träffa potentiella arbetsgivare. Praktiken är också ett tillfälle att utforska framtida karriärvägar. Efter examen kan man exempelvis jobba i privat eller offentlig sektor, på NGO:s eller inom akademin.

Jag har ett funktionshinder, vad finns det för hjälp att få?
Om du har ett funktionshinder som påverkar dina studier så kan du få stöd under din tid vid Uppsala universitet. Tänk på att ansöka om stöd i god tid, helst samtidigt som du ansöker till programmet.
https://www.uu.se/en/students/support-and-services/disabilities/

Finns det ett universitetsgym?
Nej. Det finns flera privata gym i Uppsala. Några av dem har studentrabatt, som till exempel Friskis & Svettis och Campus 1477. Studentnationerna erbjuder lag i olika sporter som du kan gå med i.

Finns det en universitetsmatsal?
Nej. Studentlokalerna har mikrovågsugnar där du kan värma din matlåda. Många studentnationer erbjuder lunch till ett lågt pris, ofta under 60 kronor.

Ryska är mitt modersmål, måste jag fortfarande gå på språklektionerna? 
Ja. På avancerad nivå är undervisningen helt på ryska och fokus är på samtida politiska och kulturella händelser. Undervisningen är mycket givande.

Hur många ryskanivåer finns det?  
Det finna tre nivåer; nybörjare, mellan och avancerad. Du gruppindelas efter dina formella förkunskaper.

Är det möjligt att arbeta och plugga samtidigt?
Även om det inte finns några formella hinder för att plugga och jobba samtidigt så är det en stark rekommendation att inte vara beroende av inkomster förvärvade på detta sätt medan du är masterstudent. Eftersom det finns många studenter i Uppsala är det svårt att hitta deltidsjobb. Din arbetsbörda kan göra det svårt för dig att binda upp dig med extraarbete. Vissa studenter hittar jobb på nationerna, men även om det är ett kul sätt att träffa nya vänner så är inte ersättningen tillräckligt att leva på.