Fristående kurser

IRES erbjuder tre fristående kurser på avancerad nivå. Alla tre kurser ges på engelska under höstterminen. Behörighetskrav: kandidatexamen om 180 hp med ett samhällsvetenskapligt eller ett humanistiskt ämne som huvudområde. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6.

För mer information om varje kurs klicka på en av länkarna nedan. 

Nationalismens problematik. Samtida och historiska perspektiv i Ryssland och Eurasien, (15 credits) (Du kommer att vidarebefordras till universitetskatalogen SELMA) 

OBS! Information om kursen "Nationalismens problematik" inför HT 2022

Miljöstyrning i Ryssland, (15 credits) (Du kommer att vidarebefordras till universitetskatalogen SELMA)

Grundläggande drag i rysk rätt, (15 credits) (Du kommer att vidarebefordras till universitetskatalogen SELMA)

Senast uppdaterad: 2022-03-30