Sommarhälsningar

Sommaren är här och de flesta av oss på IRES har gått på semester.

Under vårterminen har vi bland annat arrangerat två internationella konferenser  ”Transplanting Pushkin. A Symposium on Reading, Translating and Adapting Eugene Oneginom” och ”Russia’s Role in World Politics”. Terminen avslutades med en årlig konferens ”Reflecting on Nation-Statehood in Eastern Europe, Russia and Eurasia” med fokus på utvecklingen i Ryssland och Eurasien  som för tredje året i rad hölls vid Tartu universitet i Estland. Konferensen arrangerades i samarbete med universiteten i Tartu och Kent inom ramen för det treåriga ”TWINNING” projektet finansierat av EU:s ”Horizon 2020” programmet. Under den gångna terminen har ett flertal gästforskare från bland annat Ukraina, Kanada, Belarus, Ryssland och Lettland vistats på Centrum. Slutligen har vi haft ett spännande och varierat seminarieprogram med forskare och praktiker som har hållit föredrag runt diverse teman.

Höstens seminarieprogram kommer laddas upp på vår hemsida i augusti.   

Vi på Institutet vill tacka alla som på olika sätt har varit involverade i våra aktiviteter under våren och vill önska alla en trevlig sommar!