Samverkan

Förmedlingen av kunskap och analys om utvecklingen i Ryssland och det post-sovjetiska området är en fråga av stor betydelse för samhälle och näringsliv.
Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier spelar en roll som kunskapsbrygga och arbetar aktivt med skolor, näringsliv och offentlig sektor. Vårt mål är att etablera kommunikationskanaler för informationsutbyte och samarbete med externa parter.

Utbildning

Donationer

Länkar

Senast uppdaterad: 2022-04-06