Människohandel för sexuella ändamål - ett holistiskt angreppssätt för att förebygga brottet

Project leader

Dominika Borg Jansson, PhD

Project period

October 2013 - October 2015

Project description

Människohandel är ett brott som kan beröra olika länder och som dessutom tangerar olika rättsområden. Brottets påverkan på ett flertal rättsområden till trots, behandlas människohandel oftast som ett straffrättsligt problem. Straffrätten utgör dock primärt en reaktion på redan inträffade problem medan åtgärder mot människohandel bör ses ur ett holistiskt perspektiv och även tillämpas preventivt. För att till fullo kunna förstå allt från de drabbades ovilja att vittna i rättegångar till den låga lagföringsfrekvensen är kunskap om de olika rättsområden som aktualiseras i ett människohandelsärende nödvändig. Syftet med det här projektet är att behandla för brottet relevanta rättsområden som arbetsrätt, utlänningsrätt, straffrätt och mänskliga rättigheter och föreslå lämpliga reformer på området.

Related publications

Borg Jansson, D. Människohandel för sexuella ändamål: Ideala offer och de andra, Juridisk Tidskrift, 2014.

Borg Jansson, D. Modernt Slaveri: Om offer, förövare och samhällets roll (arbetstitel), Santérus förlag, kommande (2016).

Related events

International conference about trafficking, coming (preliminary date: spring 2016)

Useful links

Funding

Swedish Crime Victim Compensation and Support Authority (Brottsoffermyndigheten)