Sociology

Below you will find ongoing research projects that concern research discipline Sociology.

Att förhandla om fattigdom: en jämförande studie om processer som producerar och reproducerar fattigdom i den post-socialistiska landsbygdens lokalsamhällen i Ungern och Ryssland

Duration

2011-2017

Project leader 

Ildiko Asztalos Morell | Project page (coming soon)

Poverty and Civil Society in Russia

Duration: 2017 - ongoing

Project leader: Ann-Mari Sätre | Project page