Praktikplats vid IRES

Vi söker praktikanter som vill arbeta med forskningsadministration och bedriva egen forskning.

Som praktikant kommer du att bistå den del av administrationen som arbetar med forskningsfrågor samt planering av seminarier, workshops och konferenser. Vid behov kommer du att hjälpa forskare med redigering och materialinsamling. Du förväntas också att arbeta med egen forskning, såsom ditt kommande examensarbete eller författande av egna artiklar med relevans för IRES. Någon av institutets forskare kommer att fungera som handledare.

Ett litet antal praktikanter kommer under höstterminen att ges denna möjlighet och vi tar emot ansökningar under vårterminen. Vi ser gärna att du har ett minimum av 2-3 års studier bakom dig och redan är inskriven på ett program på antingen kandidat- eller mastersnivå.

Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier ansvarar inte för reskostnader eller betalar någon lön. Institutet bistår heller inte med anskaffning av bostad.

Ansökningar rangordnas efter IRES behov. Goda kunskaper i svenska är ett krav. Din ansökan skall innehålla en kort CV, en tidsram för din praktik och en personlig redogörelse där du ombeds att svara på följande frågor:

- Vilka är dina forskningsintressen?

- Vilka erfarenheter har du som har relevans för din praktik?

- Varför tycker du att just du är en bra kandidat för denna praktikplats?

Sänd in din ansökan till prefekten för Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier: claes.levinsson@ires.uu.se