Organisation

Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier (IRES) är del av den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet. Vid institutionen arbetar ungefär 35 personer, samt ett flertal gästforskare och gästdoktorander knutna till institutet.

Våra enskilda medarbetare hittar du på sidan Personal. Kontaktuppgifter till institutionen finns samlade på sidan Kontakta oss.

Institutionen leds av en prefekt och en institutionsstyrelse som består av valda representanter för anställda och studenter. Viktiga för verksamheten är ett antal arbetsgrupper och handlingsplaner.

Den administrativa personalen består av en ekonomisk administratör, en personalhandläggare, en informatör och en gästforskarkoordinator.


Prefekt

Claes Levinsson 

Ställföreträdande prefekt

Susanna Rabow-Edling

Studierektor

Matthew Kott

Forskningsledare

Susanna Rabow-Edling
Mark Bassin

Ledningsgrupp 

Katarina Israelsson
Matthew Kott
Claes Levinsson
Susanna Rabow-Edling
Ann-Mari Sätre

Administration

Katarina Israelsson (ekonomi och personal)

Jevgenija Gehsbarga (informatör)

Mattias Vesterlund (Administratör)

Jämställdhetsansvarig

Matthew Kott

Skyddsombud

Vladislava Vladimirova

Miljöombud

Mattias Vesterlund

Styrelsen

Ordförande
Claes Levinsson

Korporation Lärare och forskare 
Matthew Kott – ordinarie ledamot
Susanna Rabow-Edling – ordinarie ledamot
Martin Kragh – ordinarie ledamot
Kaj Hobér - ordinarie ledamot (Juridiska institutionen)
Kariné Åkerman Sarkisian - ordinarie ledamot (Institutionen för moderna språk)
Helena Wockelberg - ordinarie ledamot (Statsvetenskapliga institutionen)
Ann-Mari Sätre – suppleant
Vladislava Vladimirova – suppleant 

Korporation Doktorander
Emma Rönngren – ordinarie ledamot
Kateryna Boyko – suppleant

Korporation Teknisk-Administrativ Personal
Katarina Israelsson – ordinarie ledamot

Senast uppdaterad: 2023-11-09