Välkommen till Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier!

Centrum för Rysslandsstudier har blivit Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier. Den 1 juli beslöt Konsistoriet vid Uppsala universitet att inrätta en institution vid samhällsvetenskapliga fakulteten med benämningen Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier.

Därmed fortsätter Uppsala universitet en lång tradition kring studiet av politik, kultur och samhällsförhållanden i Ryssland och det post-sovjetiska området. Ämnet rysslandsstudier startade i slutet av 1960-talet och den första lärostolen i Öststatsforskning inrättades 1983. Idag är forskningen mer vital än någonsin. Vid institutet sker mångvetenskaplig forskning om Ryssland och de postsovjetiska statsbildningarna. Ett fyrtiotal forskare bildar en både vidsträckt och unik akademisk kompetens som sträcker sig över hela det humanistiska och samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet. Forskarna, som är rekryterade både nationellt och internationellt, bildar därmed en kritisk massa för nyskapande och kreativ forskning och institutet är med sin mångvetenskapliga profil den enda av sitt slag i Sverige. Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier bildar därmed ett nationellt kunskapscentrum för studier av såväl aktuella utvecklingstrender som historiska och kulturella perspektiv på Ryssland och på det postsovjetiska området.