Julhälsning 2017

Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier önskar er alla en god jul och ett gott nytt år. Det gångna året har varit spännande och intensivt. En av de viktigaste förändringarna för oss har varit att vi har blivit ett institut vilket har medfört en rad interna förändringar som har gett oss de bästa förutsättningar för att fortsätta vårt uppdrag att bedriva forskning av högsta kvalitet inom politik, ekonomi, kultur, historia och sociala relationer i Ryssland och i post-sovjetregionen. 

Under det gångna året har vi tagit emot 19 gästforskare - ett rekordhögt antal jämfört de tidigare åren. Våra gästforskare kom från bland annat Litauen, Ryssland, Italien, Belarus, Tyskland, Ukraina, Estland, Kanada och Storbritannien. 

Våra seminarier har varit välbesökta med många intressanta diskussioner både med och mellan akademiker och praktiker. Under året har vi arrangerat fem internationella konferenser – “Gender Shifts and Resource Politics in the Arctic”,” ’Russian World’ and Other Imaginary Places: (Geo) Political Themes in Post-Soviet Science Fiction and Utopias”, “The Gulag in the Writings of Solzhenitsyn and Shalamov: Fact, Document, Fiction”, “Conservatism in the Post-Soviet Context: Ideology, Worldview, or Moral Choice”, and “Quo Vadis Ukraine: Taking Stock of a Quarter Century of Disappointment”.

Under vårterminen kommer våra ordinarier lokaler att renoveras och därmed flyttar vi tillfälligt till våning 4 på Gamla Torget 6. Under renoveringsperioden som löper mellan februari och juni fortsätter vårt seminarieprogram som vanligt i de tillfälliga lokalerna. Vi inleder terminen den 30 januari med ett seminarium under titeln ”Conflicts and memories. Remembering the past during political conflicts in the late medieval Livonia (modern day Latvia and Estonia)" med Dr Gustavs Strenga från Lettlands Nationalbibliotek. Vårens seminarieprogram kommer att publiceras i vårt kalendarium i mitten av januari.

Vi tackar alla för året som gått och ser fram mot ett nytt framgångsrikt år.
 

Senast uppdaterad: 2021-06-15