Estlandssvensk folklig musik lockade stor seminariepublik

2020-03-02

IRES estlandssvenska seminarier fortsätter att locka många åhörare. Den här terminen lägger vi särskilt vikt vid kulturella uttrycksformer. Vårterminens första seminarium den 26 februari ägnades musik, där Bert Eriksson och Jan Winter spelade och berättade i ord och bild varför den estlandssvenska musiken är både unik och global. Den estlandssvenska musiken presenterades i ett musikhistoriskt sammanhang som sträckte sig från Shetland i väster till Karelen i öster. Föredragshållarna visade och demonstrerade säckpipa, tagelharpa, mungiga, flöjt och dragspel. Vi fick också veta mer om de forskare som upptecknat den traditionella musiken. Att estlandssvensk musik var ett ämne som lockade åhörare gick inte att ta miste på. Över 30 personer hade mött upp. Föredraget var mycket uppskattat. Eftersom flera utövare av estlandssvensk musik deltog i seminariet, blev det också en trevlig dialog mellan åhörare och föredragshållare.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2022-02-02