Vårterminens sista estlandssvenska seminarium

2019-06-13

Dr Maryam Adjam föreläser inom ramen för Estlandssvenska seminarieserien

Den 12 juni hölls vårterminens sista estlandssvenska seminarium på IRES. Vi gästades av etnologen Maryam Adjam, som häromåret disputerade på avhandlingen Minnesspår: hågkomstens rum och rörelse i skuggan av flykt. Avhandlingen handlar om estländare som 1944 flydde undan Röda armén och hamnade i Sverige. Sextio år senare sökte Maryam upp några av de kvarlevande och deras släktingar för att lyssna till deras berättelser. Hon följde också med dem vid återbesök till det gamla hemlandet för att se när berättelserna på nytt mötte platser och miljöer de en gång lämnat. Det blev ett fascinerande seminarium som fångade publiken. Mellan 25–30 personer hade den här gången mött för att del av Maryams studie. Den estlandssvenska seminarieserien fortsätter med andra ord att locka en ansenlig åhörarskara, inte bara från Uppsala och Stockholm utan även från andra håll. Inte minst människor med rötter i Estland deltar i seminariet, något som IRES föreståndare Claes Levinsson uttryckte särskild tillfredsställelse över i ett avslutande tal. Han formulerade också en förhoppning om att seminarieserien kommer att fortsätta även kommande läsår. Samma åsikt hade även deltagarna. Snart kommer nya seminarier och vi återkommer med information och utskick om fortsatta programpunkter.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2022-02-02