Mer om estlandssvenskarnas äldre historia

2019-04-25

Arkeologen och författaren Jonathan Lindström föreläser

Under våren har vi ägnat ett par seminarier åt estlandssvenskarnas äldre historia, något som är omtvistat och svårbeforskat. Att ämnet väcker stort intresse går inte att ta miste på, det förstod vi redan vid förra seminarietillfället. När arkeologen och författaren Jonathan Lindström den 24 april gästade IRES estlandssvenska seminarium mötte åter ett stort antal åhörare upp för att lyssna på hans föredrag ”Handel, plundring och kolonisation – skandinaver i nordvästra Estland 550 – 1565”. Föredraget ägnades bland annat åt hur kontakter och kommunikationen i äldre tid utvecklades runt Östersjön. Med kartor och tabeller och med särskilt fokus på Ormsö belyste han den äldre bosättningshistorien. Kolonisationen på Ormsö hade, enligt hans forskningar, sitt ursprung på Öland. I och med korstågen skedde en organiserad kolonisation av Ormsö, sedan till Nuckö och Eyland på 1200- och 1300-talet. En fråga som bland annat väcktes var hur man kan fastställa etnicitet vid arkeologiska fyndplatser. Kanske var det estniska säsongfiskare som uppehöll sig på Nuckö under medeltiden. Det föreligger exempelvis inga DNA-undersökningar som möjligen skulle kunna besvara sådana frågor. Seminariedeltagarna, som uppgick till ett trettiotal, ställde många frågor till Jonathan och diskussion pågick länge.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2022-02-02