Internationella forskare diskuterar Kinas stora satsning ”Ett bälte, en väg initiativet”

2019-05-29

Conference organizer Dr. Maria Danilovych (IRES) welcomes conference participants to the roundtable discussion

Den 27-28 maj samlade IRES en grupp ledande internationella experter i Uppsala för att diskutera kulturella, politiska och sociala konsekvenserna av ”Ett bälte, en väg initiativet” (mer känt som Belt and Road Initiative (BRI) ) - Kinas multidimensionella infrastrukturprojekt.

Konferensen förde samman akademiker och praktiker från Europa, Asien och Nordamerika. Deltagarna, som representerade en hel rad olika discipliner, spenderade två dagar i livliga diskussioner om de kulturella, politiska och sociala konsekvenserna av den nuvarande utvecklingen av BRI i Eurasien. Konferensarrangörer lanserade också en ny digital BRI forskningsplattform som syftar till att samla ihop och presentera tvärvetenskaplig data som bidrar till förståelse av BRI-relaterade initiativ i och utanför Eurasien. Plattformen representerar en hel rad discipliner från statsvetenskap, ekonomi och geografi till historia, geografi, konsthistoria och antropologi.

Både arrangörer och föredragare är mycket nöjda med konferensen och särskilt med fokusskiftet bortom de vedertagna bedömningarna av BRI-initiativet i Eurasien. Med utgångspunkt i konferensmaterialet planeras det en särskild tidskriftsupplaga eller en antologi. Mer information om det kommer inom kort.

Konferensen har arrangerats med generöst ekonomiskt stöd från Riksbankens Jubileumsfond och Uppsala Forum för demokrati, fred och rättvisa. Programmet finns att ladda ner på konferensens hemsida.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2022-02-02