Svensk-Ryska Handelskammaren i samarbete med IRES instiftar ett uppsatsstipendium

2018-08-10

Svensk-Ryska Handelskammaren i samarbete med Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier vid Uppsala universitet instiftar ett uppsatsstipendium på 25.000 kronor. Uppsatsen ska ha ett samhällsvetenskapligt eller humanistiskt fokus och behandla frågor rörande exempelvis ekonomi, handel, historia, statsvetenskap, kulturella förbindelser m.m. med anknytning till Ryssland eller OSS-länderna. Uppsatsens tematiska relevans kommer att bedömas av juryn. Sista ansökningsdag är den 1 mars 2019.

VEM KAN ANSÖKA? 

För att kunna söka stipendiet måste följande krav uppfyllas:

 • Du är student vid ett svenskt lärosäte. 
 • Du har fått godkänt på en uppsats på B, C, D eller masternivå.
  Uppsatsen ska ha ett samhällsvetenskapligt eller humanistiskt fokus och behandla frågor rörande exempelvis ekonomi, handel, historia, statsvetenskap, kulturella förbindelser m.m. med anknytning till Ryssland eller OSS-länderna.
 • Uppsatsen kan vara författad på antingen svenska eller engelska.

HUR ANSÖKER MAN?

Din ansökan skall innehålla:

 • Din uppsats i pdf-format
 • En kortfattad sammanfattning av uppsatsen på max en A4 sida.
  • uppsatsens syfte och frågeformulering 
  • uppsatsens teoretiska ramverk
  • uppsatsens resultat och slutsatser 
 • Sammanfattningen skall ta upp följande:
 • Dina kontaktuppgifter

Ansökan skickas till jevgenija.gehsbarga@ires.uu.se senast den 1 mars 2019.

URVAL
En jury bestående av forskare vid Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier och ledamöter vid Svensk-Ryska Handelskammaren kommer att bedöma uppsatsen utifrån relevans och kvalitet.

VINNARE
Vinnaren annonseras på hemsidan för Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier och Svensk-Ryska Handelskammarens hemsida. Stipendiet delas ut på Svensk-Ryska Handelskammarens årsmöte normalt i Stockholm på våren. 

SVENSK-RYSKA HANDELSKAMMAREN
Svenska-Ryska Handelskammaren är en medlemsägd informations- och kontaktorganisation. Vårt uppdrag är att främja handeln och det ekonomiska samarbetet mellan Sverige och Ryssland och OSS-länderna samt att fungera som forum för nya idéer och erfarenhetsutbyte. Våra medlemsföretag representerar en bred erfarenhet både på den ryska och svenska marknaden. För mer information besök http://swedishrussian.com/

INSTITUTET FÖR RYSSLANDS- OCH EURASIENSTUDIER (IRES)
Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier är del av den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet. Vid institutet sker mångvetenskaplig forskning om Ryssland och de postsovjetiska statsbildningarna. Ett fyrtiotal forskare bildar en både vidsträckt och unik akademisk kompetens som sträcker sig över hela det humanistiska och samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet. Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier är ett nationellt kunskapscentrum för studier av såväl aktuella utvecklingstrender som historiska och kulturella perspektiv på Ryssland och på det postsovjetiska området.

Ladda ner Information om stipendiet som en pdf fil.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2022-02-02