Martin Kragh i Svenska Dagbladet: "Putin har pantsatt det ryska folkets framtid"

2022-03-04

Martin Kragh, forskare vid IRES och seniorforskare vid UI, skriver understreckare i Svenska Dagbladet: "Putin har pantsatt det ryska folkets framtid" (betalvägg)

"Ytterst är det de ryska eliternas drömmar om att upprätta ett nytt imperium som ligger till grund för kriget i Ukraina. Vad Putin inte räknat med är omfattningen av omvärldens motstånd och det är i ljuset av Rysslands tilltagande svaghet, inte styrka, man bör betrakta hans kärnvapenhot."

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-06-08