Mediearkiv 2013

2013-12-18
Ukrainas uppror en strid om värderingar
Vad människorna i Kiev demonstrerar för är först och främst ett värdebaserat Ukraina som en del av Europa. Om revolutionen lyckas får det enorma konsekvenser även för Rysslands politiska utveckling. Läs hela artikeln av Martin Kragh och Igor Torbakov.

2013-12-06
Putin tillskrivs makt han inte har
Läs hela artikeln av Dr. Martin Kragh i SvD Opinion. 

2013-12-01
Kråkslottets hemlighet
Dr. Martin Kragh (UCRS), intervjuad i SvD. Läs hela intervjun.

2013-11-27
Ukraine’s rulers prioritise perpetuation of power
Read whole article by Igor Torbakov.  

2013-11-21
Rysslandssvenskarnas historia ett bortglömt trauma
För hundra år sedan var Ryssland framtidslandet som lockade tusentals svenska emigranter och hundratals svenska företag att etablera sig på andra sidan Östersjön. Svenskar byggde framgångsrika liv i Ryssland, och lade grunden för Ryssland som oljenation. Men 1917 tog allt plötsligt slut.

– Historien om svenskarna som bodde i Ryssland är ett oskrivet kapitel i Sveriges historia, menar forskarna Helene Carlbäck och Martin Kragh (UCRS) som båda engagerat sig i det nya arkivsamarbete som nu upprättas mellan Sverige och Ryssland. (Lyssna på radioprogrammet)

2013-11-13
Йохан Энгвалл: Для борьбы со взятками надо изменить прием на госслужбу
Автор монографии о коррупции в Кыргызстане прокомментировал решение президента отдать координирующую роль в борьбе с мздоимством Совету обороны. Läs hela artikeln (in Russian).

2013-08-29
Sweden's defence crisis isn't Russia's fault
Swedish defence policy suffers from a deep credibility crisis that has nothing to do with Russia, argues Uppsala University professor Stefan Hedlund, in response to reactions to a previous op-ed about Russia and the Swedish military. Read the whole article.

2013-08-17
Utfall om Ryssland löser inte vår försvarskris
Förtroendekrisen för svensk försvarspolitik är så djup att den bör kunna debatteras utan emotionella utfall om tillståndet i Ryssland, skriver Stefan Hedlund i en slutreplik. Läs hela artikeln.

2013-08-16
'Russia doesn't pose any threat to Sweden'
Swedish politicians worried about Russian militarization forget that Russia has neither the technical know-how, the political stability, nor necessarily the funds to pose any real threat, argues Uppsala University professor Stefan Hedlund. Läs hela artikeln.

2013-08-12
Försvarsdebatt med fel bild av Ryssland
Det svenska försvaret måste kunna diskuteras utan att vrångbilder av Ryssland målas upp. Militär upprustning och mer auktoritärt styre är en bild som måste nyanseras, skriver Stefan Hedlund, professor vid Centrum för Rysslandsstudier i Uppsala. Läs hela artikeln.

2013-07-26
Кыргызское государство - это и есть коррупция
На днях состоялась презентация монографии шведcкого политолога Йохана Энгвалла: "ГОСУДАРСТВО КАК ИНВЕСТИЦИОННЫЙ РЫНОК: ОСМЫСЛЕНИЕ КОРРУПЦИИ В КЫРГЫЗСТАНЕ". Как говорится в рецензии: "Автор анализирует феномен коррупции в Кыргызстане, её влияние на государственные институты и общественное развитие". Läs hela artikeln (på ryska) 

2013-06-10
"В стране, где коррупция повсеместна, опыт Швеции неприменим"
Свен Элиаесон, профессор Уппсальского университета (Швеция) и Высшей Школы социальных исследований Института философии и социологии Польской академии наук, что каждая страна должна искать свой путь к успеху. Read the whole article.

2013-06-03
Är det verkligen värt att behålla euron?
Eurokrisens grundläggande orsaker har varit uppenbara alltsedan samarbetet inleddes, i januari 1999. Allt fler oberoende bedömare varnar nu för att politiken måste läggas om, skriver professor Stefan Hedlund. Läs hela artikeln

2013-05-10
Sverige tvättade Lenins blodspengar
Frågor kring rysk historia fortsätter att engagera forskare och allmänhet. Sedan de sovjetiska arkiven blev mer tillgängliga för över två årtionden sedan har en flod av ny kunskap, inom en rad olika områden, kunnat etableras. Ryssland var inblandat i några av det tjugonde århundradets mest dramatiska skeenden, från världskrig och revolution till ett kallt krig som varade fram till 1991. I flera hänseenden delar Sverige och övriga världen denna historia - en historia som fortsätter att inverka på våra liv än i dag. Läs hela artikeln.

2013-05-07
Logiska kullerbyttor om hotet från Ryssland
Slutreplik. Mitt inlägg om det svenska försvaret och det påstådda hotet från Ryssland (DN Debatt 4/5) har väckt livliga reaktioner, vilket är utmärkt. Två signerade repliker har publicerats, av Lars Helmrich och Jan Leijonhielm. Båda skjuter tyvärr bredvid målet. Vi tycks vara rörande överens om det inte föreligger något militärt hot från Ryssland. Ändå måste Rysslands upprustning inge oro. Här finns element av logisk kullerbytta, skriver Stefan Hedlund. Läs hela artikeln.  

2013-05-05
Ryssland utgör inte något militärt hot mot Sverige
Skräckvisioner utan grund. Ryssland är på väg in i en djup inre kris och president Putins framtoning som en stark ledare har rämnat. Det är hög tid att skrinlägga allt tal om att Ryssland är i färd med en massiv militär upprustning, skriver Rysslandskännaren Stefan Hedlund. Läs hela artikeln.

2013-01-07 
Rysslands skattepolitik
Hur kommer det sig att Ryssland verkar ha så låg skatt och dessutom lika för alla, med anledning av att den högavlönade skådespelaren Gérard Depardieu nu väljer att flytta dit? Ann-Mari Sätre, docent i Nationalekonomi vid Centrum för rysslandsstudier vid Uppsala Universitet, reder ut. Lyssna på radioinslaget. (Klicka på Rysk skattepolitik).