Dokument och riktlinjer


Nedan finns institutets olika styrdokument och planer. Klicka på respektive titel för att ladda ner dokumentet.


Jämställdhetsplan 2016

Arbetsmiljöplan 2016

Tillgänglighetsplan 2016

Uppsala universitets mångfaldsplan

Uppsala universitets handlingsprogram mot kränkning på grund av kön - sexuella trakasserier

Om bemötande av människor med funktionshinder
Sisus (Statens institut för särskilt utbildningsstöd) nationella program för ökad kompetens om bemötande

Organisatorisk och social arbetsmiljö

IRES Styrelseprotokoll

Styrelseprotokoll 2023-05-03

Styrelseprotokoll 2022-12-19

Styrelseprotokoll 2021-12-01

Styrelseprotokoll 2021-09-27

Styrelseprotokoll 2021-03-11

Styrelseprotokoll 2020-10-07 

Styrelseprotokoll 2020-06-11 

Styrelseprotokoll 2020-02-26

Styrelseprotokoll 2019-12-03

Styrelseprotokoll 2019-11-06

Styrelseprotokoll 2019-05-29

Styrelseprotokoll 2018-12-03

Styrelseprotokoll 2018-10-18

Styrelseprotokoll 2018-06-11

Styrelseprotokoll 2018-01-30

Styrelseprotokoll  2017-12-12


Årlig redovisning och planering (ÅRP)

ÅRP 2021-2022
ÅRP 2022-2023

Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse IRES 2019
Verksamhetsberättelse IRES 2018
Verksamhetsberättelse IRES 2017
Verksamhetsberättelse UCRS 2016
Verksamhetsberättelse UCRS 2015
Verksamhetsberättelse UCRS 2014

UCRS Styresleprotokoll

Nedan hittar du UCRS styrelseprotokoll i kronologisk ordning. Klicka på länken för att ladda ner dokumentet.

2016
Styrelseprotokoll    2016-03-16

2015
Styrelseprotokoll    2015-03-16

2014
Styrelseprotokoll    2014-12-02
Styrelseprotokoll    2014-11-05

2013
Styrelseprotokoll    2013-12-05
Styrelseprotokoll    2013-11-20
Styrelseprotokoll    2013-06-11
Styrelseprotokoll    2013-02-27

2012
Styrelseprotokoll    2012-11-05
Styrelseprotokoll    2012-03-26
Styrelseprotokoll    2012-02-29

2011
Styrelseprotokoll    2011-10-25
Styrelseprotokoll    2011-05-25
Styrelseprotokoll    2011-03-02

2010
Styrelseprotokoll    2010-12-07
Styrelseprotokoll    2010-10-06
Styrelseprotokoll    2010-05-27
Styrelseprotokoll    2010-03-02

Senast uppdaterad: 2024-02-15