Två doktorander i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning Rysslands- och Eurasienstudier

Sista ansökningsdag är den 22 april 2019.

IRES utlyser härmed två doktorandplatser medie- och kommunikationsvetenskap. Doktorandtjänsterna är ett samarbete mellan IRES och Institutionen för Informatik och Media. Antagningen sker vid Institutionen för informatik och media men anställningen kommer att vara placerad vid IRES. Handledare kommer att utses från både Institutionen för informatik och media samt IRES.

Båda tjänsterna ägnas åt mediers roll i samhällsprocesser i Ryssland och den postsovjetiska sfären. Doktoranderna förväntas således arbeta i gränsområdet mellan två fält, medie- och kommunikationsvetenskap samt Rysslands- och Eurasienstudier. Ett jämförande perspektiv är välkommet (t ex jämförelse inom eller mellan länder i regionen, eller över tid) men inte nödvändigt.

En tjänst ägnas åt studier av mediers roll i sociala och kulturella förändringsprocesser i Ryssland eller den postsovjetiska sfären, inklusive statsmakternas påverkan på medier. Detta doktorandprojekt sätter medieanvändarna i fokus och studerar de betydelser som medie- och kommunikationsteknologi har i människors vardagsliv, för interaktion, relationer, identitetsskapande och självbild. Kvalitativa studier av mediers roll i konstruktionen av identiteter utifrån kultur, religion, genus och/eller sexualitet är av intresse.

Den andra tjänsten ägnas åt studier av medier, kommunikation och övergripande samhällsutveckling i Ryssland eller den postsovjetiska sfären. Detta doktorandprojekt förväntas studera organiserad produktion och användning av bilder/representationer av landet som det politiska ledarskapet strävar efter att sprida till den inhemska befolkningen respektive till omvärlden och/eller alternativa bilder som produceras och sprids av andra aktörer och som kan påverka samhällsutvecklingen.

Vi söker kandidater med en dokumenterad bakgrund i Ryssland och det postsovjetiska samhället, samt kunskaper inom medier och kommunikation. Kandidater bör ha en god överblick i samhällsvetenskap och/eller humaniora, och behärska viktiga vetenskapliga metoder inom området. Goda kunskaper om Ryssland och postsovjetiska samhället samt i ryska eller annat språk inom det postsovjetiska området är särskilt meriterande. God förmåga att utrycka sig på engelska i både tal och skrift är nödvändig.

För ansökan vänligen besök Uppsala universitets hemsida