Om Institutet

Rysslandsstudier har varit ett etablerat ämne vid Uppsala universitet i snart femtio år. Under den här tiden har ämnet genomgått flera organisatoriska förändringar, men idag är forskningen om Ryssland och det postsovjetiska området mer vital än någonsin och Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier (IRES) kommer även i framtiden att spela en viktig roll för gränsöverskridande forskning både inom Sverige och internationellt. Forskningen vid IRES ingår också som en del av regeringens strategiska satsning på forskningsområdet ”politiskt viktiga geografiska regioner”. 

IRES är en integrerad del i Uppsala Universitets profilorganisation Uppsala Forum för Fred, Demokrati och Rättvisa, och verkar som ett nav med ständiga flöden till forskning och utbildning vid Uppsala Universitet. IRES är också ett nationellt resurscentrum för kunskap och analys av Ryssland och den post-sovjetiska sfären. Mångvetenskapen ger möjligheter till utvecklande och ständiga möten mellan forskarna. IRES är också en plattform för möten mellan forskare och de många praktiker i det svenska samhället med intresse för, och behov av, fördjupade kunskaper om Ryssland och de många post-sovjetiska staterna.

Vid IRES finns också ett ambitiöst gästforskarprogram som ger Uppsala universitet och Sverige ett regelbundet inflöde av internationell akademisk expertis och spelar en viktig roll för att sätta humaniora och samhällsvetenskap i Uppsala i spetsen för internationell forskning och nätverksbyggande.

Senast uppdaterad: 2022-04-06