Konferenser 2010

Human Trafficking – The Nexus between Research and Operative Work


Datum: Torsdag, den 25 november 2010, 09:00-17:00
Plats: Uppsala universitet, Universitetshuset, Sal 10
Språk: Engelska

Den 25 november, 2010, arrangerade Centrum för rysslandsstudier (UCRS), Centrum för polisforskning (Uppsala universitet) och The Council of the Baltic Sea States (CBSS) en konferens under titeln ”Human Trafficking – The Nexus between Research and Operative Work”.

Människohandel är ett globalt samhällsproblem som kräver en gemensam och övergripande lösning. Under de senaste åren har framsteg fortlöpande gjorts i utvecklandet av en gemensam syn på människohandel och det har gjorts alltfler studier i ämnet. Men det förekommer fortfarande brister i pågående utredningar och informationsinsamlingen och det behövs ett större kunskapsutbyte mellan relevanta aktörer. En bristande dialog mellan akademiker och praktiker utgör även ett hinder för forskningen.

Ambitionen med seminariet var att föra samman världsledande forskare från olika discipliner och viktiga aktörer på den operativa nivån i syfte att utbyta information om människohandel och underlätta inrättandet av nätverk mellan dessa nyckelpersoner.

Ladda ned affisch och program.

Material från konferensen hittar du nedan.

Session 1. Overview of the Crime Human Trafficking - Legal Definition and Implementing Policies

Dominika Borg - International Definition of Human Trafficking

Natalia Ollus - Exploitation of migrant labour in Finland - indicators of trafficking for forced labour

Ingela Klinteberg - Trafficking in Human Beings
 

Session 2. Victim Support and Protecion

Rebecca Surtees - Coming home: challenges in the re-integration of trafficked persons

Maya Brenna - Victim support and protection, Rosa 2005-2010, Norway

Anna Jonsson - State obligations according to International Law

Session 3. Existing Cooperation Models and Knowledge Tools in the Fight against Human Trafficking

Marta Bociek - Data Collection as a knowledge tool to fight human trafficking

Patrik Cederlöf - National Support Operations Team

Cornelia Helfferich - The willingness to make a statement

Reda Sirgediene - The Lithuanian Experience
 

Session 4. Towards Better Synergy between Research and Operative Work to Improve Counter Trafficking Efforts

Carrie Pemberton-Ford - Multi-valency, multi-agency and multi-lateral approaches to human trafficking

Michael Carlin - The EU policy to fight and prevent trafficking in human beings

Sarah Craggs - The example of analysing IOM case management data