Estlandssvenska seminariet:Tvångsnormaliseringens teknik och kollektivt motstånd Svenskbyborna i Stalins Sovjet och Nazi-ockuperade Ukraina

  • Datum: –20.00
  • Plats: IRES Library, Gamla torget 3, vån 3
  • Föreläsare: Andrej Kotliartchouk
  • Arrangör: Institute for Russian and Eurasian Studies (IRES)
  • Kontaktperson: Ingvar Svanberg och Hele Kiimann
  • Seminarium

Abstrakt
År 1782 grundades en svensk koloni Gammalsvenskby i södra Ukraina av bönder från Dagö. I religiöst hänseende var byborna svenska lutheraner. Från 1800-talet och framåt hade svenskbyborna täta kontakter med både rikssvenskar och finlandssvenskar. Under Stalins diktatur blev den svenska bosättningen vid Svarta havet föremål för ett antal politiska totalitära experiment. Under andra världskriget tvingades svenskbybor att acceptera tyskt medborgarskap efter ”evakuering” till Nazityskland. År 1945 deporterades ca 100 svenskbybor av hemlig polis NKVD från Tyskland till den finsk-ugriska regionen Komi i norra Ryssland i egenskap av de andra Volksdeutsche. Målet var att göra svenskbyborna mer lojalt inställda till de nya regimerna genom att förändra deras kollektiva identitet.  

Speaker bio
Dr Andrej Kotliartchouk, är docent i historia och universitetslektor vid Historiska institutionen, Uppsala universitet. Han disputerade 2006 vid Stockholms universitet. För närvarande kretsar hans forskning kring nationella minoriteter, nazisternas folkmord på romer och minnespolitik samt den Stora Terrorn i Stalins Sovjetunion. Han är ledare för projekt Memory Politics in Far Right Europe: Celebrating Nazi Collaborationists in Post-1989 Belarus, Romania, Flanders and Denmark (Östersjöstiftelsen) och medverkar i ett annat projekt Swedes, emotions and moral diplomacy in the Great Terror. Foreign Office´s rescue operation in the Soviet Union (Östersjöstiftelsen).

Seminariet program