Kaukasus

Nedan hittar du pågående forskningsprojekt som berör Kaukasus.

Initiering av ett nordiskt-baltiskt nätverk för Kaukasusstudier (workshop)

Period: November - December 2016

Project leader: Sofie Bedford | Project page (coming soon)

Post-election briefing: Lessons Learned for the Azerbaijani Opposition (Seminar)

Duration: November-December 2013

Project leader: Sofie Bedford | Project page

Protest Baku: Is Azerbaijan next in line for a democratic revolution? (Research Symposium)


Duration: March-May 2013

Project leader: Sofie Bedford | Project page