Avslutade forskningsprojekt

Vid IRES bedrivs ett stort antal forskningsprojekt som ofta genomförs i samarbete med nationella eller internationella forskarkollegor. Projekten är indelade enligt de forskningsämen länder och geografiska områden de berör. De projekt som spänner över mer än ett ämne eller har fokus på fler än ett land ligger under alla de ämnen eller länder de berör.

Länder  

     Geografiska områden