Gästforskare 2011

Christofer Berglund är doktorand i statsvetenskap vid Uppsala universitet (2007 -). Han är knuten till Centrum för Rysslandsstudier (UCRS). Hans avhandlingsprojekt syftar till att öka förståelsen av demokratiseringsbegränsningar genom att identifiera de mekanismer via vilka konflikter om politisk integration hanteras i den multietniska staten Georgien. I detta sammanhang genomför han regelbundet fältstudier i den Georgiska Republiken och dess etno-regioner. Christofer har fått stöd från bland annat Sixten Gemzéus stiftelse, STINT, Byzantinska resefonden, Forskraftstiftelsen Theodor Adelswärds Minne och Wallenbergs stiftelse. Han har tidigare varit gästforskare vid Georgian Foundation for Strategic and International Studies (sommaren 2009 och våren 2010). Under månaderna mars till augusti 2011, var han gästforskare vid Ilia State University's International School for Caucasus Studies. Christofer undervisar i internationella relationer och handleder studenter som skriver examensarbeten i statsvetenskap på avancerad nivå. Som en del av Minor Field Study kommittén, administrerar han också stipendier från Swedish International Development Cooperation Agency (Sida).  

Daria Zubareva är forsknings- och lärarassistent vid Higher School of Economics, i Moskva, Ryssland. Hon forskar om institutionell ekonomi och socialt kapital. Daria är särskilt intresserad av hur sociala och personliga preferenser påverkar ekonomiska och sociala utfall. För närvarande arbetar hon med ett projekt "Drivers and Citizens: the impact of social capital on traffic conditions in Russian cities." Det är en empirisk studie som analyserar hur normer kring samarbete och medborgerliga kulturmönster påverkar trafikolyckor och trafikstörningar i ryska städer. Projektet har presenterats vid ett antal konferenser och har publicerats i konferensvolymer. Under sin vistelse vid UCRS har Daria färdigställt en artikel som kommer att publiceras i en tidskrift. Hon vistades på UCRS mellan 15 och 26 september, 2011. Daria kommer att påbörja sin forskarutbildning vid Luiss Guido Carli, i Rom, Italien efter att ha återvänt från Sverige.

Iurii Sheiko är doktorand i politisk teori och statsvetenskapens historia vid Statsvetenskapliga institutionen vid National University “Kyiv-Mohyla Academy”, Kiev, Ukraina. Han är främst intresserad av politisk teori, dvs. begreppet det politiska och samtida teorier om politik och makt. Temat för Iuriis doktorsavhandling är "Understanding the Political in Contemporary German Political Theories: Change of Paradigm". Iurii är författare till flera vetenskapliga publikationer, bland annat artikeln " The Correlation between Power, Coercion, and Violence in Contemporary Theories of Power " (Kiev, 2009) och ett antal konferenspapers. Under sin vistelse på UCRS mellan den 25 april och den 15 maj 2011 kommer Iurii att bedriva forskning om legitimiteten av det politiska systemet i Ukraina. Han kommer dessutom att gå igenom den senaste forskningen inom begreppet ”det politiska”. 

Ruben Apressyan är prefekt för Institutionen för etik vid Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences, och professor i praktisk filosofi vid Lomonosov Moscow State University. Han är författare till Eticheskiy Sentimentalism: Shaftesbury i Hutcheson (Ethical Sentimentalism: Shaftesbury and Hutcheson, 1986), Postizhenie dobra (Comprehending the Good, 1986), Ascenso a la moral (The Ascend to Morality, 1991), Eideia morali i bazovye normativno-ethicheskie programmy (The Idea of Morality and Fundamental Normative-Ethical Programs, 1995). Han är medförfattare till läroboken Etika tillsammans med Abdusalam Gusseinov. Ruben är redaktör för Etika: entsiklopedicheskii slovar (Encyclopedic Dictionary of Ethics, 2001) och över tio samlingar, varav två presenterar diskussioner om begreppet "allmän moral" (2009) och Kants essä om The Right to Lie (2008). Hans publikationslista inkluderar bl a ett flertal artiklar om etikens historia, teori om moral, normativ och tillämpad etik, filosofiska frågor om makt, våld och ickevåld, välgörenhet och kärlek. Som medlem i COMEST (the World Commission on the Ethics of Science and Technology, set up by UNESCO) sedan 2004 har han varit involverad i utvecklingen av Core Curriculum in Bioethics (2009) och rapporter om Ethical Implications of Global Climate Change (2009, 2010). Dessutom är han medlem av Russian National Bioethics Committee. Mellan 2004 och 2010 ledde han internationella projekt vars mål var att förbättra undervisning av etik och miljöetik inom högre utbildning. Under vårterminen 2010 var han gästforskare vid Swedish Collegium for Advanced Study vid Uppsala universitet. Sedan 2011 är han också medlem av Advisory Board vid Centrum för rysslandsstudier. Ruben vistas vid UCRS mellan den 13 april och 21 maj, 2011.

Elena Filimonova är forskare och lektor vid Belarus State University där hon undervisar i ESL och business engelska. Elena tog sin magisterexamen 2008 vid Stockholms universitet, Institutet för internationell utbildning. Hon har också en MA i statskunskap från Belarus State University (2003 - 2004). Elena har vunnit flera stipendier och har deltagit i diverse sommarskolor i Vitryssland, Ukraina och Sverige. År 2008 vann hon Erasmus Mundus Lot 6. Inom ramen för detta program, arbetade hon vid Deusto University (Spanien) som gästforskare. Under 2009 arbetade Elena vid Shanghai University of Engineering and Science (Kina) som lärare och forskare. Elena är författare till mer än 20 publikationer, ägnade åt pedagogiska problem. För närvarande skriver hon en forskningsansökan för doktorandutbildning i följande ämne: " Internationalization of higher education in a non – democratic context: the significance of the experience of Belarusian exchange students for national identity and democratization". Under sin vistelse på UCRS, kommer hon att slutföra sitt forskningsansökan. Elena vistas på UCRS mellan den 14 februari och 1 mars.