Gästforskare 2010


Vladimir S. Malakhov är forskningsledare vid ryska vetenskapsakademin (Institutionen för samhälls-och politisk filosofi) och är professor vid institutionen för sociologi och statsvetenskap vid Moscow School of Social and Economic Studies. Dessutom är han föreståndare för Centrum för medborgarskap och Center for Citizenship and Identity Studies at the Institute of Philosophy. Hans vetenskapliga intressen sträcker sig från studiet av samtida västerländsk filosofi till sociologisk forskning om nationalism, etnicitet och mångkulturalism. Listan över hans publikationer inkluderar bland annat: State in the Age of Globalization. Moscow, 2007; They are here: Essays on Nationalism, Racism and Cultural Pluralism; Nationalism as a Political Ideology. Moscow, 2005; Multiculturalism and the Transformation of Post-Soviet Societies. Editor-in-Chief (co-editor Valery Tishkov). Moscow, 2002. I slutet av 1990-talet var han Soros-professor vid olika universitet i Ryssland (med stöd av Open Society Institute i Moskva 1997, och av Budapest Department 1998). Han har också framgångsrikt organiserat internationella konferenser (den sista av dem "nationalstaten och kulturell mångfald" i Moskva i september 2009). Han har deltagit vid flera internationella konferenser och seminarier samt även Empires and Nations. Konferensen vid SciencePo and Association for the Study of Nationalities (Paris, July 2008), Emigration and New Nationalisms in Post Soviet Countries. - Back in Ex-USSR: Paradoxes of Postcolonial Condition. (August 2009, Parnu, Estonia.) Hans nuvarande forskningsprojekt har den engelska rubriken ”Democracy and Difference: the impact of transnational migration on nation states” Hans besök i Uppsala delfinansieras av Uppsala Forum för Fred, Demokrati och Rättvisa.


Leonid Polishchuk är professor vid Higher School of Economics (Moskva) och Senior Research Associate vid IRIS Center vid University of Maryland (College Park). Leonid Polishchuk är ekonom med en lång erfarenhet av forskning, policyanalys och undervisning. Under mer än 10 år har han lett olika projekt ägnade åt analys och forskning om ekonomisk omvandling och utveckling, politiskt beslutsfattande, och rättsliga reformer. Relevansen för policy har fokuserats på att stärka länders förmåga att genomföra egen och självständig ekonomisk forskning och utbildning. Han genomför eller övervakar olika samarbetsstudier av politiskt relevanta frågor och arbetar med nyetablerade universitet och tankesmedjor att införa moderna standarder och verktyg för ekonomisk analys, förvaltning, och redovisningsförfaranden, samt att underlätta skapandet av nationella och internationella nätverk av tankesmedjor och analytiker. Dr Polishchuks arbete med beslutsfattare och regeringstjänstemän har avsett fiskala reformer, finanspolitiska relationer och decentralisering av rättsliga och politiska reformer samt ekonomisk avreglering. Det har också innefattat konsekvensanalyser av reformer av ekonomiska läroplaner vid ryska universitet. Hans nuvarande huvudsakliga forskningsområden omfattar institutionella reformer, utveckling av det civila samhället, ekonomisk politiska relationer på federal nivå, juridiska reformer, privatisering, sociala program och fattigdomsbekämpning. Han har skrivit och medförfattare till över 40 publikationer.
 

Sergey Bozhko är en forskare vid Institut av Internationella Relationer vid Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraina. Han försvarade sin doktorsavhandling under titeln “System of Security and Cooperation in the Baltic Sea Region, 1990s – early 2000s” vid samma universitet 2005. Sergey has också studerat vid University of Helsinki (2001), University of Oslo (2004) och Center of Policy Studies – PIR (Moskva, 2008). Han har jobbat som projektkoordinator vid Center for European and International Studies (Kyiv, 2001-2003) och varit verksam som attache vid Ukrainas Utrikesdepartementet (2006).
Vid Institutet av internationella relationer håller Sergey ett antal kurse bl.a. ”Foreign Policy of Ukraine”, ”Foreign Policy of Russian and the CIS Countries” samt “The European Union in International Affairs”.
Sergey’s forskningsintressen omfattar Ukrainas europeiska och euro-atlantiska integration och samarbete inom säkerhetsområdet samt säkerhets- och samarbetsfrågor inom Östersjöregionen. Han är författare till över 20 artiklar, konferenspapers och bokkapitel. Under tre månader kommer Sergey vistas på Centrum för rysslandsstudier där han ska genomföra forskning kring Ukrainas policy gentemot EU, de Euro-atlantiska och Euroasiatiska regioner.
 

Akira Uegaki kommer att tillbringa fem månader vid Centrum för rysslandsstudier som senior gästforskare. Han har en PhD från University of Tokyo och är professor i ekonomi vid Seinan Gakuin University (Japan). Hans forskning är i första hand fokuserad på Rysslands och Östeuropas internationella ekonomiska relationer. Han har bland annat publicerat två böcker The Economic System of Socialist Romania 1944 – 1989, University of Tokyo Press, 1995 (på japanska); och Russia under Economic Globalization, Nihon Hyoronsha Press, 2005 (på japanska) samt diverse artiklar och bokkapitel. Under sin vistelse i Uppsala kommer Akira Uegaki att studera bland annat Rysslands och Östeuropas roll på den internationella finansmarknaden.
 

Ludmila Cojocari fick PhD i historia vid Academy of Sciences of Moldova 1998. Hon är en senior forskare vid Institute of European Integration and Political Sciences of the Academy of Sciences of Moldova. Ludmila är en alumn av flera internationella utbildnings- och forskarprogram bl a OSI-HESP, Fulbright Program, DAAD, Carnegie Foundation. Hennes forskarintressen omfattar minnes- och identitetspolitik i de post-sovjetiska samhällena. Ludmila är författare till flertal publikationer bl a Societatea contemporană în viziunea tinerilor cercetători: provocări, contribuţii, perspective, Chişinău (2010), Паттерны пограничной идентичности в практиках коллективной памяти постсоветской Молдовы, in Республика Молдова в контексте воображаемых и действительных границ. Паттерны пограничной идентичности, red. Virgiliu Birladeanu (2010); The Culture of Memory and Amnesia in the Borderland Societies: The case of the Republic of Moldova, in Impact of Culture on Human Interaction: Clash or Challenge, red. Helfrich H. och Dakhin A. (2008).
Under sin vistelse i Uppsala kommer Ludmila att genomföra forskning inom ramen för ett internationellt projekt ”A division between educative and teaching internationalization in post-soviet universities” samt att jobba med andra frågor som rör hennes forskningsintressen.

Virgiliu Bidradeanu fick PhD vid Moldaviens Vetenskapsakademi 2001 och är en senior forskare vid Institute of History, State and Law of the Academy of Sciences of Moldova. Hans forskningsintressen berör historisk antropologi och historien av kollektiva mentaliteter under transitionsperioder. Virgiliu has arbetat som forskningskoordinator av internationella projekt i samarbete med Free University of Berlin, Humanitarian University of Minsk-Vilnius, University of Bucharest och University of Graz. Han är dessutom grundare till Laboratory of Cultural Anthropology and Ethnopolitical Sciences at Chisinau (2000). Virgiliu är författare till över 60 vetenskapliga artiklar, konferenspapers och bokkapitel bl a red. volym Республика Молдова в контексте воображаемых и действительных границ. Паттерны пограничной идентичности, Вильнюс: Центр Перспективных научных исследований и образования (2010); History, ideological mythology and national building in the post-soviet Republica Moldova, in Interstitio. East European Review of Historical Anthropology, nr. 1 (2007); Actualization of Political Myths in Historical Discourse of the Republic of Moldova, i Discobol Review, nr. 106-107-108 (2006). Vid Centrum för rysslandsstudier kommer Virgiliu att forska om nationsbyggande i sydöstra Europa.

Ala Svet är en forskare vid Institute of European Integration and Political Sciences of the Academy of Sciences of Moldova. Hon är PhD kandidat vid Department of Political Sciences of the State University of Moldova och hennes forskningsintressen omfattar Moldavien’s integration och samarbete inom den socio-politiska sfären. Ala är författare till över 20 konferenspapers, vetenskapliga artiklar och bokkapitel bl a Русские меньшинства в Республике Молдова: между гражданской, этнической и реликтовой идентичностью, i Республика Молдова в контексте воображаемых и действительных границ. Паттерны пограничной идентичности, red. av Virgiliu Birladeanu (2010); Politico-Economical Markers in the Project of the Transnistrian Regional Identity Construction, in Interstitio. East European Review of Historical Anthropology, vol.I (2007). Vid Centrum för rysslandsstudier kommer Ala att ägna sig åt att gå igenom forskningslitteratur relaterad till hennes forskningsintressen samt att utbyta erfarenheter med Centrets forskare.

Sergiy Gerasymchuk har examen i statsvetenskap från Kyiv-Mohyla Academy (Kyiv, Ukraina). Under några år var han anställd av statliga tankesmedjor: National Institute for Strategic Studies, Institute of National Security Problem och var en anställd på sekretariatet för Verkhovna Rada (parlamentet i Ukraina). Sedan 2009 har Sergiy en heltidstjänst som International Programs Director vid Strategic and Security Studies Group – en icke-statlig organisation med säte i Kyiv. Han är konsult av internationella projekt “The Image of the Democratic Soldier: Tensions Between the Organisation of Armed Forces and the Principles of Democracy in European Comparison” (Peace Research Institute Frankfurt, Tyskland) och “Sharing the Experience of the Visegrad Cooperation in the Western Balkans and the Eastern Neighborhood|” (ICDT, Budapest). Författare, medförfattare och redaktör för antal publikationer om NATO:s utvidgning, den regionala säkerheten i CEE, låsta konflikter, Transnistrien avveckling osv. På Centrum för rysslandsstudier forskar Sergiy kring den utrikespolitiska förändringen i östra partnerskapsländer: global påverkan och regionala särdrag.

Sergiy Kurbatov är forskare vid Institute of Higher Education, National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine. Han undervisar också i kursen "Introduktion till sociologi" vid National Aviation University och kursen  "Politisk sociologi" vid National University "Kiev-Mohyla Academy". Sergiy disputerade från Kiev National Taras Shevchenko University 2002 med avhandling under titeln “Historical Time as a Determinant of Creative Process” (den reviderade versionen publicerades som bok 2009). Sergiy är stipendiat av Regional Scholarship Exchange Program (August-December, 1999, Colorado State University, Fort Collins, USA), Partners in Education Program (April-May, 2003, University of Nebraska, Lincoln, USA), Junior Fulbright (August, 2003 - June, 2004, Brown University, Providence, RI, USA) and ett antal OSI-HESP program. Han är författare till ett kapitel om pedagogiska innovationer som ingår i boken " Phenomenon of Innovation: Education, Society, Culture” (Kiev, 2008) och redaktör för Proceeding of International Conference “Implementation of Western Educational Standards in Post-Soviet States” (Kiev, 2008). Sergiy är också författare till fler än 40 vetenskapliga artiklar, som har publicerats i Ukraina, Österrike, Vitryssland, Estland, Lettland, Moldavien, Polen, Ryssland, Spanien och andra länder. Hans akademiska intressen omfattar processen av internalisering av moderna universitet, problematiken med universitetsrankningar, inflytande av utbildning på den statliga politiken och statsbyggande i post-sovjetiska stater, processerna av elitformation, etniska relationer och valbeteende i Ukraina. I samarbete med professor Li Bennich-Björkman Dr Sergiy Kurbatov har koordinerat projektet “Implementation of Western educational standards in Post-Soviet states” (2007-2009). De fortsätter att samarbeta inom ramen för projektet “A division between educative and teaching internationalization in post-soviet universities. Under sina besök på UCRS höll Sergiy ett seminarium om presidentvalet i Ukraina 2010 (mars 2010) och arbetade med ett papper om valbeteende av den ukrainska väljarkåren (tillsammans med professor Li Bennich-Björkman och Andriy Kashyn, augusti 2010). Sergiys hobby är journalistik, han publicerar regelbundet sina artiklar i ledande ukrainska veckotidningar "Mirror of the Week" (http://www.zn.ua/) och andra ukrainska tidningar och tidskrifter.

Andriy Kashyn är en forskarassistent och projektsamordnare vid Kyiv International Institute of Sociology. Han är också doktorand vid Institute of Higher Education of Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine. Hans vetenskapliga intressen omfattar valforskning samt Ukrainas högre utbildning och utveckling av universitetets rankingsystem. Andriy har samordnat flera forskningsprojekt för internationella och lokala organisationer, såsom European Training Foundation (ETF), Management System International (MSI), Internews, System Capital Management (SCM) osv. Andriy är författare och medförfattare till flera analytiska rapporter. Vid Centrum för rysslandsstudier arbetar Andriy med papper om valbeteende i Ukraina tillsammans med professor Li Bennich-Björkman och Sergiy Kurbatov. En del av hans besök har ägnats åt översikt av de senaste forskningsrapporter inom hans vetenskapliga intresse, och erfarenhetstbyte med kollegor vid Centrumet.