Ethnoichtyology of fresh water fish: a neglected research field

       Project leader

Ingvar Svanberg

       Project period

2014-ongoing

       Publications

Ingvar Svanberg, "Nu liustras Asp och Idh, nu håfwas Lögor, Norssar": Ett litet bidrag till en europeisk etnoiktyologi”. Saga och sed 2016 (2017), pp. 171–195.

Ingvar Svanberg, Madeleine Bonow & Stanisław Cios, Fishing for smelt, Osmerus eperlanus: a traditional food fish”, Slovak Ethnology/Slovenský Národopis 64:2 (2016), pp. 135-147. Peer review

Ingvar Svanberg, ”Kär fisk har många namn", Språktidningen nr 5 (2016), pp. 18–24.

Ingvar Svanberg, "»En god del af det fattiga folckets föda om wåren«: Fångst och konsumtion av nors, Osmerus eperlanus (Linnæus, 1758), i det förindustriella Sverige", Svenska Linnésällskapets Årsskrift 2014, pp. 147–156.

Staffan Fridell & Ingvar Svanberg, ”Ord för ’elritsa’”, in Atlas över svensk folkkultur vol. 3, red. L-E. Edlund och L. Elmevik. Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs Akademien (in press)