Vår forskning

Vid Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier (IRES) bedrivs forskning med syftet att öka och tillgängliggöra kunskaper om Ryssland och de postsovjetiska statsbildningarna på en rad centrala områden. IRES har en både vidsträckt och i ett nationellt sammanhang unik akademisk kompetens, som till exempel lingvister, teologer, ekonomer, statsvetare, jurister, sociologer, historiker och antropologer. IRES maximerar därigenom potentialen inte bara för framgångsrik, utan också nyskapande och kreativ, forskning. Vid Institutet bedrivs mångvetenskaplig forskning som har sina utgångspunkter i studiet av Ryssland och de postsovjetiska statsbildningarna.