Martin Kragh writes in Svenska Dagbladet: "Putin is borrowing against the future of the Russian people"

2022-03-04

Martin Kragh, Researcher at IRES and Senior Research Fellow at UI, writes in Svenska Dagbladet: "Putin is borrowing against the future of the Russian people" (paywall)

"Ytterst är det de ryska eliternas drömmar om att upprätta ett nytt imperium som ligger till grund för kriget i Ukraina. Vad Putin inte räknat med är omfattningen av omvärldens motstånd och det är i ljuset av Rysslands tilltagande svaghet, inte styrka, man bör betrakta hans kärnvapenhot."

News from the Institute

Last modified: 2023-06-08