Media archive 2011

2011-12-28
In Kyrgyzstan, corruption is not a problem for the state, it IS the state
The Kyrgyzstani state should be understood primarily as a market for investing in public offices, claims a Swedish political scientist in a newly published doctoral thesis. Dr. Johan Engvall says ordinary political theory does not even provide us with the tools to understand the Central Asian republic, because in it, corruption is not an external problem but the very method of governance. Read the whole interview in English and Russian.

2011-12-24
När korruptionen är norm
Fria val räcker inte. Det är inte hur stater formellt organiseras utan hur de fungerar som avgör deras faktiska framgång, skriver Johan Engvall. Read more.

2011-12-23
Putins gökungar söndrar inifrån
Protesterna i Ryssland är knappast början på en rysk vår. Putins strategi är att tillåta vissa protester, samtidigt mobiliseras regimtrogna ”gökungar” som slår sönder oppositionen inifrån, skriver Rysslandsforskarna Pär Gustafsson och Matthew Kott. Läs hela artikeln.

2011-12-13
Rysk vinter eller arabisk vår?
Elena Namli kommenterar betydelsen av sociala medier för det ryska parlamentsvalet. See the programme.

2011-12-01
Demokrati på undantag
Värdig levnadsstandard och återskapandet av en positiv bild av Ryssland gav till en början legitimitet åt Putins politik. Men allt fler ryssar motsätter sig detta och vill ha fler politiska alternativ att ta ställning till, skriver Elena Namli. Read more.  

2011-10-04
Putins Ryssland kan inte bedömas som en demokrati
Inte sällan rapporteras om undersökningar som visar hur den ryske premiärministern Vladimir Putin har 60 eller kanske 70 procents stöd av sitt folk. Men i ett land där förutsättningarna för oppositionen att verka har underminerats bör all form av resultat från val och opinionsundersökningar betraktas som väldigt osäkra. Läs mer.

2011-09-16
Повелитель притч…
В 1953 году начинающему писателю Уильяму Голдингу явно не везло. Двадцать один издатель с завидным упорством отверг возможность публикации его романа «Незнакомцы, явившиеся изнут­ри». Эту, казалось бы, безысходную ситуацию спас начинающий редактор Чарльз Монтейт, уговоривший издательство Faber&Faber купить рукопись. Read more

2011-07-30 
Valdis Zatler: musen som röt
Lördagen i slutet av maj 2011 har redan kallats historisk.  Den nu sparkade presidenten Valdis Zatlers deklararar i sitt tv-sända tal en vecka före presidentvalet att han vill upplösa det parlament som är i händerna på landets stenrika oligarker och utlysa nyval. Read more

2011-02-21
Snön och kylan imponerade inte på Solzjenitsyn
FILMATISERING. Enligt författaren fick inte filmen om Ivan Denisovitj fram den rätta fängelseatmosfären och förfalskade hans novell. En ny bok försöker förstå filmens tolkning och förhållande till den ursprungliga berättelsen. Read more 

2011-02-12
Vad händer efter revolutionen?
Oundvikligen går mina tankar till Östeuropa för 20 år sedan när protester mot politiskt förtryck och eländiga livsvillkor nu skakar Egypten och Tunisien. Read whole article

2011-01-18
Siberians Raided Rodent Caches for Food 
To survive brutal winters, inhabitants of Siberia and the Russian Far East as recently as the late 19th century raided food stores—of rodents. Read more.