Documents and regulations


Below you will find Institute's documents and regulations. To download a document click on the respective title.  Jämställdhetsplan 2016

Arbetsmiljöplan 2016

Tillgänglighetsplan 2016

Equality plan (Uppsala University)

Om bemötande av människor med funktionshinder
Sisus (Statens institut för särskilt utbildningsstöd) nationella program för ökad kompetens om bemötande

Organisational and social work environment

IRES board meeting minutes

Below you will find board meeting minutes (in Swedish) in chronological order. Click on a link to download a document.

Styrelseprotokoll 2023-05-03

Styrelseprotokoll 2022-12-19

Styrelseprotokoll 2021-12-01

Styrelseprotokoll 2021-09-27

Styrelseprotokoll 2021-03-11

Styrelseprotokoll 2020-10-07 

Styrelseprotokoll 2020-06-11 

Board meeting minutes 2020-02-26

Board meeting minutes 2019-12-03

Board meeting minutes 2019-11-06

Board meeting minutes       2019-05-29

Board meeting minuties       2018-12-03

Board meeting minutes      2018-10-18

Board meeting minutes     2018-06-11

Board meeting minutes     2018-01-30

Board meeting minutes  2017-12-12


Årlig redovisning och planering (ÅRP)

ÅRP 2021-2022
ÅRP 2022-2023

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse IRES 2019
Verksamhetsberättelse IRES 2018
Verksamhetsberättelse IRES  2017
Verksamhetsberättelse UCRS 2016
Verksamhetsberättelse UCRS 2015
Verksamhetsberättelse UCRS 2014

UCRS Board meeting minutes

Below you will find board minutes in a chronological order. Click on a link to download a document.

2016
Styrelseprotokoll     2016-03-16

2015
Styrelseprotokoll      2015-03-16

2014
Styrelseprotokoll    2014-12-02
Styrelseprotokoll    2014-11-05

2013
Styrelseprotokoll      2013-12-05
Styrelseprotokoll      2013-11-20
Styrelseprotokoll      2013-06-11
Styrelseprotokoll      2013-02-27

2012
Styrelseprotokoll      2012-11-05
Styrelseprotokoll      2012-03-26
Styrelseprotokoll      2012-02-29

2011
Styrelseprotokoll      2011-10-25
Styrelseprotokoll      2011-05-25

Styrelseprotokoll      2011-03-02

2010
Styrelseprotokoll      2010-12-07
Styrelseprotokoll      2010-10-06

Styrelseprotokoll      2010-05-27
Styrelseprotokoll      2010-03-02

 

Last modified: 2024-02-15