Utbildning

Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier erbjuder utbildning inom ett mångvetenskapligt internationellt Masterprogram i Rysslands- och Eurasienstudier, ett antal fristående kurser på avancerad nivå samt en forskarutbildning.   

Som student vid institutet kommer du vara en del av en livlig forskningsmiljö. Genom att delta i institutets evenemang dit alla studenter på både master- och doktorandnivå är välkomna kan du lyssna till och diskutera aktuella frågor med IRES egna forskare och inbjudna gäster. Alla våra kurser undervisas på engelska och studenterna kommer från alla världens hörn.