IRES Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier

Med anledning av Vanessa Beeleys föreläsning inom ramen för sommarskolan ”War and Peace Journalism in an Age of Global Instability”

2018-06-26

Vanessa Beeley, en kontroversiell brittisk bloggare och journalist, höll ett föredrag inom ramen för sommarskolan ”War and Peace Journalism in an Age of Global Instability” som i år arrangerats av IRES i samarbete med Council of the Baltic Sea States (CBSS) inom ramen för CBSS Summer University. Under föredraget framförde Vanessa Beeley åsikter som saknar vetenskaplig grund och som har upprört studenter och personal. IRES ledning var omedveten om Beeleys kontroversiella bakgrund och informerades om det först efter att föredraget hade ägt rum. Ledningen har utrett händelsen och har haft ett samtal med den forskare som har bjudit in Beeley. IRES anser att det var helt oacceptabelt att bjuda in Beeley och ber om ursäkt till studenter, personal, CBSS och partneruniversitet.     

Sommarskolan går under titeln ”Strategic communication competencies for leadership” och har getts i flera år. Värdskapet har vandrat runt mellan de arrangerande universiteten i Baltikum och Uppsala. Mellan den 11 och 16 juni i år arrangerades sommarskolan av IRES vid Uppsala universitet.

Vid frågor vänligen kontakta prefekten Claes Levinsson

Nyheter